Oferta

Produkujemy aparaturę sygnalizacyjno-przyzywową, oferujemy Państwu gotowe zestawy przyzywowe.  Nasza aparatura sygnalizyjno-przyzywowa instalowana jest w szpitalach, domach opieki społecznej, hotelach. Wszędzie tam gdzie potrzebne jest przyzywanie.
Nasz system jest prosty w montażu i w obsłudze.  Sygnalizacja Przyzywowa przewidziana jest do montażu w salach chorych, korytarzach, łazienkach oraz dyżurkach, w różnych rodzajach obiektów.
Proponowany przez nas układ umożliwia również rozbudowę istniejących już sygnalizacji.

Układ oparty jest o działanie:

  • Kasownika K-120
  • Kasownika K-120-E
  • Kasownika K-125
  • Kasownika K-125-D
  • Przycisk Trójstykowy Kielichowy PK-3 do ręki chorego
  • Przycisk Trójstykowy 
  • Przycisk Wezwanie Pomocy

Kasowniki K-120 i K-125 stanowią element sterujący systemem. Kasowniki sygnalizacji przyzywowej wykonują funkcję
przyjęcia zgłoszenia, uruchomienia i podtrzymania sygnalizacji akustycznej i świetlnej oraz kasowanie wezwania przez pielęgniarkę, lekarza etc.
Kasownik  (Kasownik K-120, Kasownik K-120-E,Kasownik  K-125, Kasownik-K-125-D, Kasownik K-125-E) montowany jest w salach chorych, łazienkach i przy drzwiach wejściowych.
Przy łóżku chorego może być zamontowany zestaw przyłóżkowy ( zestaw przyłóżkowy KST, zestaw przyłóżkowy SRK, zestaw przyłóżkowy WS etc.)  z przyciskiem przywoławczym dla chorego ( Przycisk Kielichowy ( gruszkowy)  PK-3 ) lub panel nadłóżkowy wyposażony  m.in. w sygnalizację przyzywową składającą się z zestawu przyłóżkowego i oświetlenia.
W zależności od rodzaju gniazda wyposażone są w przyciski przywoławcze zamontowane w zestawie albo na przewodzie ( Przycisk Kielichowy (gruszkowy) PK-3 do ręki chorego), gniazda trójstykowe do podłączenia przycisku PK-3, diody sygnalizacyjne świecące na czerwono. Oferujemy zestawy Przyłóżkowe wyposażone w jeden albo dwa przyciski wezwaniowe, w zależności od potrzeb.
Nad drzwiami wejściowymi do sal chorych, łazienek montowane są lampki sygnalizacyjne ( WOS-1, WOS-2 ( WOS-1 podwójna), WOS-3 etc)- sygnalizacja wizualna oraz lampki sygnalizacyjne z brzęczykiem elektromagnetycznym lub elektronicznym.
 W łazienkach montowane są przyciski pociągane ( Przycisk Pociągany Pp-1, Przycisk Pociągany Pp-1-D) lub przyciskowe (Przycisk Przywoławczy PJ-3, Przycisk Przywoławczy PJ-3-D).
W dyżurce pielęgniarek montowana jest matryca sygnalizacyjna - Numerator NSW, Numerator NSW-LED.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą pełną ofertą. Wysyłamy bezpłatny katalog naszych produktów.